Energie

Riešenie pre efektívnu výrobu tepla umožňuje:

  • Sledovanie technického stavu zariadení kotolní, výmenníkových staníc
  • Sledovanie nákladov na výrobu tepla
  • Odpočty spotreby tepla
  • Vystavovanie faktúr za odobraté teplo
  • Sledovanie platobnej disciplíny
  • Kalkulácie ceny

Diaľkové merače, či odpočty meračov, informácie cez portál, to všetko uľahčuje našim zákazníkom ich každodennú prácu a robí z nášho riešenia užitočný nástroj.

QI MaRs Systém - správny systém pre optimalizáciu spotreby vody a energií. Systém, ktorý pomáha riešiť základné ekonomické problémy bývania v bytoch, kontroluje rozpočet a spotrebu vo vašej správe alebo verejnom objekte.

Energetická analýza prostredníctvom online merania aktuálneho stavu sa stáva reálnym podkladom pre vyhodnotenie energetických nárokov objektu, výsledkom ktorého je reálna šanca na odhalenie potenciálu realizácie opatrení vedúcich k úsporám.

Pouužívanie QI MaRs Systému vedie k šetreniu vody a energií prostredníctvom spravodlivého rozúčtovania, eliminácie strát a včasného riešenia havárií a anomálií.
QI MaRs Systémje inteligentný systém, neobťažuje užívateľa, poskytuje mu komfort merania a kontroly spotreby vody a energií.

K

DataCentrum, s.r.o.
Piaristická č.2,
949 01 Nitra

N

© 2019 datacentrum s.r.o., All rights reserved

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x