Správca - Majetok

 

Riadenie

Účtovníctvo

Majetok

Servis a údržba

Fond opráv

DMS

S QI získate absolútny prehľad o firemnom majetku – jednoduchšie rozplánujete kapacity a vytvoríte rozpočet.

Vďaka komplexnému prehľadu o firemnom zariadení a majetku znížite náklady spojené s presunmi zariadenia alebo nadbytočnými nákupmi a odhalíte nevyužité kapacity. QI eviduje dlhodobý, krátkodobý aj drobný dlhodobý majetok vrátane jeho hodnoty. Zároveň rozlišuje hmotné a nehmotné zariadenie.

Vyberte si – majetok v QI môžete účtovať podľa slovenských, českých alebo medzinárodných štandardov.

Modul podporuje všetky typy daňového aj účtovného odpisovania. Plán odpisov možno zaradiť do rozpočtu organizácie a zohľadniť ho v budúcom cashflow.

Inventarizovať majetok môžete s QI klasickým spôsobom, teda tlačou zostavy a ručným zapisovaním stavu majetku, alebo všetko významne urýchliť pomocou zariadenia, ktoré sníma čiarové kódy. Každú zmenu nájdete v histórii kariet majetku. Všetky akcie sa evidujú, takže jednoducho zistíte, kto a kedy ich vykonal.

Modul sme prispôsobili aktuálnej legislatíve, ovplyvňuje ho napríklad zákon o dani z príjmov, účtovníctve, dani z pridanej hodnoty alebo oceňovanie majetku. Preto budete mať istotu, že všetky výpočty odpisov robíte v súlade s právnymi normami.

Všetky procesy spojené so správou majetku môžete v QI vopred nastaviť, software dohliadne na ich správnosť.

K

DataCentrum, s.r.o.
Piaristická č.2,
949 01 Nitra

N

© 2019 datacentrum s.r.o., All rights reserved

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x