Výhody

Viac informácií - QI MaRs Systém postavený na QI systéme odlišuje od iných

Je flexibilný

 • Rozsah nasadenia funkčností závisí len od potrieb klienta. Môže ich kedykoľvek doplniť o nové funkčnosti. Aktualizácia prebieha cez internet a môže takmer okamžite prísť k úprave funkčnosti
 • Je tvorený pre spoluprácu s inými aplikáciami a systémami cez zabudované rozhranie. Umožňuje prepojenie s aplikáciami MS OFFICE, AUTO CAD a inými, kde sa môžu údaje z QI ďalej spracovávať a analyzovať
 • Umžňuje modifikovať definované podnikové procesy, prideľovať užívateľom individuálne pohľady na dáta v systéme, rôzne ich prezentovať a sprístupňovať

Je elastickým systémom

 • V systéme si pstupne meníte rozsah funkčností a počet užívateľov podľa toho, aké sú Vaše potreby
 • K dispzícii máte viaceré možnosti licenčnej politiky

Je mimoriadne bezpečný

 • Pre každéh z nás sú dáta dôležité a obzvlášť vo chvíli, keď sa niečo nepredvídané stane. Preto je QIMS postavený na viacvrstvovej architektúre, ktorá je vysoko odolná voči negatívnym vonkajším vplyvom.
 • Dáta sú v systéme šifrvané a ochrana citlivých informácií je zabezpečená rozsiahlym systémom prístupových práv.
 • Technlógia zápisu a spracovania dát, zabudované väzby a kontroly umožňujú poskytnúť vysokú bezpečnosť a konzistenciu uložených informácií

Je vysoko výkonný

 • Jeho výkonnosť je garantovaná použitím najrýchlejšieho databázového systému súčasnosti, ale aj použitou architektúrou. Tá umožňuje rozloženie a škálovanie výkonu na viaceré zdroje tak, aby umožnila nárast výkonu v prípade potreby

Je zákaznícky adaptabilný

 • Riešenie individuálnych ptrieb zákazníka je postavená na zabudovanom vývojovom nástroji. Ten umožňuje v porovnaní s inými systémami veľmi rýchlo a pružne meniť funkčnosť systému.
 • Z phľadu vyškoleného užívateľa je možné meniť tlačové výstupy či formuláre pre zobrazenie dát v systéme

Je neuveriteľne komplexný

 • Riešenia pskytnuté platformou QI riešia oborové funkčnosti, ktorých je aktuálne 30. Riešia ekonomické, personálne, účtovné požiadavky i komunikáciu so zákazníkmi atď. Navyše poskytujú riešenia pre procesy riadenia vo firme, analýzy, vyhodnocovania, prepojenia s inými systémami.

Je nástrojom pre neobmedzený rast

 • Systém je budvaný na základe štandardov, ktoré sú uplatňované celým systémom. To umožňuje rýchlejšie zaškolenie pri práci s programom, zavedenie kontrol na chyby z nepozornosti, definovať a vytvárať funkčné závislosti medzi vstupmi pre optimalizáciu pracovného postupu obsluhy.
 • Spresnenie a sprehľadnenie spracvávaných informácií vedie k lepšej informovanosti. Tým sa ľahšie identifikujú úzke miesta a potenciál pre úspory chodu spoločnosti.
 • Autmatizácia pracovných postupov umožňuje rýchlejšie a presnejšie spracovanie informácií, ktoré často vedú k úsporám na zásobách, vyťaženosti ľudských zdrojov, rýchleniu možnej odozvy na potreby zákazníka

Je viacjazyčný

 • umžňuje chod aplikácie vo viacerých jazykoch podľa definície prihláseného užívateľa

QI Mobile

Zamestnanci môžu priamo v teréne oceniť mobilnú aplikáciu QI Mobile. Aj mimo spoločnosti získajú prístup k odpisovým trasám a formulárom pre odpisy vodomerov. Odstráni chyby ľudského faktoru pri prepisovaní dát aj zdĺhavú administratívu.

Účtovníctvo

Účtujte presne, jednoducho a rýchlo. QI Vám pomôže sledovať saldo, fakturáciu vodného aj stočného a zabezpečí pravidelné vyúčtovanie spotreby – všetko v súlade s platnou legislatívou.

Servis a údržba

S QI ľahko dodržíte plán údržby všetkých zariadení. Prepojí totiž servisované statky s účtovnou a majetkovou evidenciou.

Pokiaľ ste hľadali software, ktorý Vám umožní efektívne spravovať prenájmy bytových aj nebytových priestorov, práve ste ho našli. QI využijú družstvá, developeri a správcovia komerčných alebo bytových priestorov.

Správcom komerčných priestorov modul umožňuje evidovať plochu v prenajímaných budovách aj jej rozdelenie podľa vybraných skupín. Jednoducho teda získate prehľad nad nákladmi jednotlivých spravovaných miest. Modul taktiež poskytuje priamu väzbu na účtovníctvo a eviduje dlhy.

 • Firmy spravujúce bytové priestory môžu v QI určovať mesačný predpis nájomného, zároveň získajú detailné súpisky nájomníkov vrátane presného zoznamu miestností. Vďaka aplikácii, ktorá zabezpečí vzdialený prístup do systému, môžete efektívne komunikovať s klientami.
 • Malé aj veľké bytové družstvá vytvoria v QI hromadné faktúry, klasické aj špeciálne zostavy a ďalšie potrebné dokumenty. Modul tiež zabezpečí tlač zloženiek, vysleduje čerpanie dlhodobej zálohy do fondu opráv a pripraví informácie potrebné pre predaj družstevných bytov do vlastníctva členov.

K

DataCentrum, s.r.o.
Piaristická č.2,
949 01 Nitra

N

© 2019 datacentrum s.r.o., All rights reserved

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x